2 hours ago

Informacja – szkolenia z mentoringu

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://menedzerskie24 read more...

23 hours ago

Zaproszenie – szkolenia z adrogologii

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

1 day ago

Anons informacyjny – szkolenia z integracyjne

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

2 days ago

Publikacja – szkolenia z public relations

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

3 days ago

Zaproszenie – treningi z rosyjskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

5 days ago

Zawiadomienie – treningi z socjologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

5 days ago

Zawiadomienie – warsztaty z konfliktów

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...